Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / Partner worden / Franchise definitie

Franchise definitie

Franchising is een vorm van intensieve samenwerking tussen twee zelfstandige ondernemers. Initiatiefnemer is de franchisegever. Hij heeft de succesvolle formule ontwikkeld, die hij tegen vergoeding beschikbaar stelt aan franchisenemers.

Er bestaat een efficiënte taakverdeling tussen franchisenemer en franchisegever. Beide partijen doen vooral datgene, waar zij sterk in zijn. Voor de franchisenemer zijn dat vooral de praktische taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen onderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op de marketing en de aansturing van de totale organisatie.

Beide partijen hebben als doel: het realiseren van een zo goed mogelijk resultaat. Andere doelstellingen zijn daarvan afgeleid, zoals groei, continuïteit en efficiency.

Franchising als systeem van distributie blijkt zeer succesvol te zijn. Het fenomeen groeit in Nederland nog steeds fors. Onderzoek heeft uitgewezen dat de slagingskans van startende ondernemers in franchiseverband rond de 90% ligt; in franchiseverband gemiddeld betere resultaten worden gerealiseerd dan bij niet-samenwerkende zelfstandige ondernemers.

Het succes van franchising is goed te verklaren: de franchisenemers kunnen zich toeleggen op datgene waar zij goed in zijn, de praktische en de commerciële kant van hun bedrijf. De franchisegever zorgt voor ondersteuning op allerlei gebieden waar de franchisenemer niet de tijd en het geld, of zelfs weinig belangstelling voor heeft.

Bron: http://www.koelewijn.nl/franchising/index.html

Be Event Group logo

Meer informatie? Klik hier voor onze contactgegevens.